Банк соціологічних даних

Фахівці нашої команди проводять ініціативні соціологічні дослідження актуальних проблем соціуму.

Якщо Вас зацікавили результати даних досліджень, Ви можете отримати в Ваше розпорядження повний аналітичний звіт за їх результатами в формі електронної публікації або друкованого документа. Звіт складається з чотирьох основних частин:

  • вступна частина, яка розкриває проблему, об'єкт, предмет, цілі, завдання, гіпотези, методи, концепцію вибірки дослідження;
  • основна частина, яка містить докладний опис кожного окремого результату, отриманого в дослідженні;
  • заключна частина, де сформульовані загальні аналітичні висновки дослідження,
  • додаток, в якому наведена повна статистика дослідження, дано розподіл емпіричних даних за всіма індикаторами, застосованим в дослідженні.