Соціально-політичні дослідження

Соціально-політичні дослідження - це своєрідне дзеркало стану суспільства, яке відображає всі зміни в ньому і часто грає роль сполучної ланки між державною владою і суспільством. Грунтуючись на об'єктивних даних досліджень, керівники державного апарату приймають часом доленосні для нашої країни рішення, політичні лідери коректують свої програми. У соціологічних досліджень є ще одна відповідальна місія: кожній людині важливо бути почутим, донести свою думку до громадськості, а також дізнатися, чи є у нього однодумці і скільки їх, і, тим самим, відчути себе частиною цілої нації, єдиного народу.

Соціально-політичні дослідження дозволяють:

 • Визначити рейтинги політичних лідерів.
 • Оцінити ставлення населення до різних інститутів влади, політичних діячів, лідерів громадської думки різного масштабу.
 • Вивчити політичні та електоральні уподобання і настрою громадян.
 • Провести аналіз активності виборців в залежності від їх приналежності до тієї чи іншої електоральної групи, аналіз ефективності проведеної передвиборної компанії.
 • Отримати думка населення про поточну соціально-політичної та економічної ситуації як в місті або області, так і в країні в цілому.
 • Виявити проблеми які гостро стоять в суспільстві.
 • Виміряти ступінь інформованості населення про будь-якому суспільному явищі.
 • Оцінити рівень життя населення і представленість різних соціальних класів в даному регіоні і в країні в цілому, стиль життя різних верств суспільства.
 • Визначити ступінь розвитку промисловості і сільського господарства в регіоні, стан середнього та малого бізнесу.
 • Побачити динаміку змін в різних суспільних сферах.
 • Простежити еволюцію цінностей і інтересів.
 • Виявити особливості менталітету і соціокультурні риси населення тієї чи іншої області.

Наші фахівці допоможуть Вам вибрати оптимальні методи дослідження, які будуть сприяти ефективному вирішенню що стоять перед Вами завдань.